خدمات

شمسا به عنوان راهبر جریان نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای توانمندسازی و تسهیل گری برای توسعه شتابدهنده های استانی خدمات ویژه ای را به آنها ارائه می نماید. در بسیاری از شهرها و مناطق ایران حضور یک شتابدهنده برای توسعه صنعت الزامی است اما این لزوم در بسیاری از مناطق برای ساکنین محرز نشده است، در همین راستا شمسا خدمات ویژه ای را به واحدهای فناوری استانی در راستای تبدیل به شتابدهنده های صنعتی و تخصصی ارائه می نماید، این خدمات عبارتند از:

  • خدمات آموزش

بسیاری از واحدهای فناور برای آنکه بتوانند به شتابدهنده های تخصصی تبدیل شوند نیاز به آموزش های همه جانبه دارند. ایجاد بستری برای آموزش به صورت حضوری و مجازی از خدماتی است که شمسا برای این امر برای شتابدهنده های استانی مهیا نموده است. در این دوره های آموزشی از مفاهیم اصلی کسب و کاری تا منتورینگ و عارضه یابی و سایر مهارت هایی که برای گردانندگان یک شتابدهنده لازم است به شتابدهنده های استانی آموزش داده می شود.

  • خدمات مالی

شتابدهنده ها در ابتدای شروع به فعالیت نیاز به تامین مالی به موقع دارند، یکی از امکاناتی که شمسا می تواند در اختیار شتابدهنده های استانی قرار دهد تامین مالی به موقع برای شتابدهنده ها و همچنین ارائه خدمات مشاوره مالی می باشد.

  • خدمات ارزیابی و تشخیص صلاحیت

شمسا به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارزیابی و تشخیص صلاحیت شتابدهنده های استانی فعالیت می نماید. این مجموعه با تکیه بر شاخص های ارزیابی فناورانه و همچنین اختیارات تفویض شده به آن از سوی معاونت علمی، روندها و رویه های شتابدهی را در واحد مربوطه بررسی و در صورت نیاز راهنمایی های لازم برای تبدیل به شتابدهنده را ارائه می نماید.

  • خدمات منتورینگ

برای راه اندازی و پیشبرد یک شتابدهنده حضور منتورها می تواند تاثیر به سزایی در موفقیت آن داشته باشد. ارائه راهنمایی، منتورینگ برای منتورها و دست اندر کاران یک شتابدهنده یکی از خدماتی است که شمسا همواره به شتابدهنده های زیر مجموعه خود ارائه می نماید.

  • خدمات بازارسازی و بر قراری ارتباط با صنعت

شتابدهنده ها برای آنکه بتوانند با صنعت ارتباط بهتری را برقرار نمایند نیاز به یک سازمان راهبر دارند، شمسا برای تسهیل برقراری رابطه فی مابین صنعت و شتابدهنده های استانی که جزیی از بخش خصوصی به حساب می آیند، با بسترسازی روابط به صورت صنفی و سازمان های بالادستی به شکل گیری یک رابطه پایدار کمک می نماید.

  • خدمات جذب سرمایه

جذب سرمایه یکی از عوامل مهم موفقیت در حوزه کسب و کارهای نوین به حساب می آید، به دلیل اهمیت بالای این امر شمسا خود نیز به انجام این وظیفه کمک شایانی می نماید. استقرار غرفه های ارائه خدمت جذب سرمایه در شهرهای مختلف از جمله اقداماتی است که شمسا برای شتابدهنده ها انجام می دهد.

  • مکان استقرار

قطعا همه شتابدهنده ها برای آنکه بتوانند به استارتاپ های زیر مجموعه خود خدمات لازم را ارائه نمایند، نیاز به فضای فیزیکی دارند که استارتاپ هایشان در دسترس آنها قرار داشته باشد. این فضاهای فیزیکی از سوی شمسا و از امکانات در اختیار دانشگاه آزاد برای شتابدهنده های مختلف تامین می گردد.